Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als ViaOns Makelaardij met uw gegevens omgaan.  

Welke gegevens worden door ons makelaarskantoor vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw object
Wanneer u ViaOns Makelaardij inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:
 • Uw naam, adres en andere contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Uw reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld de wens tot groter wonen of een eventuele wijziging van werk;
 • De datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan;
 • De omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
 • Beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object;
 • De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
 • Wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum hiervan;
 • Overige informatie die u aan ons verstrekt.

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ViaOns Makelaardij inschakelt bij de aankoop of huur van een object of eventueel een bezichtiging doet bij een object, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:
 • Uw naam, adres en andere contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen;
 • Gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs, de reden van koop of huur, bijvoorbeeld de wens tot groter wonen of een eventuele wijziging van werk;
 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
 • Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
 • Overige informatie die u aan ons verstrekt.

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de diensten van ViaOns Makelaardij 
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ViaOns Makelaardij, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:
 • Uw naam, adres en andere contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object, de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
 • De reden van koop of huur;
 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
 • Gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs;
 • Overige informatie die u aan ons verstrekt.
 
 


Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?
 
U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object
ViaOns Makelaardij gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 • Om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons kantoor of in verkoopbrochures;
 • Om taxaties en andere waardebepalingen uit te voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt);
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij de dienstverlening kunnen verbeteren;
 • Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons kantoor: als u zich hiervoor wilt afmelden, kunt u hiervoor contact opnemen met ons.

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ViaOns Makelaardij inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 • Om informatie toe te sturen omtrent andere objecten;
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • Voor het opstellen van formele documenten: koopakte, koopovereenkomst, Opdracht tot Dienstverlening (OTD) of een taxatierapport.

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ViaOns Makelaardij
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te kunnen sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 • Voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • Voor het opstellen van formele documenten: koopakte, koopovereenkomst, Opdracht tot Dienstverlening (OTD) of een taxatierapport.

Cookies

ViaOns Makelaardij gebruikt cookies om u beter van dienst te kunnen zijn wanneer u terugkeert naar onze website. Cookies zijn kleine bestanden die naar uw browser worden gestuurd en op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies zorgen ervoor dat u, waar nodig, gemakkelijker kunt inloggen en dat u de ViaOns website in de toekomst sneller kunt laden. Met deze cookies kan ViaOns Makelaardij de site afstemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers door het gebruiken van- en inspelen op oude zoektermen. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browserinstellingen ‘’Geen cookies accepteren’’ te selecteren. Het uitzetten van cookies kan de werking van de website van ViaOns Makelaardij en diensten echter beperken.

 

 

Beveiliging en bewaartermijn
 

ViaOns Makelaardij zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
 


Inzage, correctie en verwijdering
 

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ViaOns Makelaardij onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of een correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij- en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 
 


Vragen?
 

Uw makelaar neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ViaOns Makelaardij.Onderkant formulier
Bovenkant formulier
Onderkant formulier